Dating site jehova s getuigen

JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Een 'kleine kudde' van 144.000 'gezalfden', heeft een hemelse roeping en zal met Christus zullen regeren in het Vrederijk. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Van 19 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. Het einde van het huidige goddeloze bestel op deze aarde zou in 1914 zijn. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. JG verwerpen op grond van de Bijbel bloedtransfusie. De Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld.

Zij noemden zichzelf Vereniging van ernstige Bijbelonderzoekers.

Russell goochelde met cijfers, om de toekomst te openbaren, die niemand weet dan God alleen.

Hij loochende de Drie-eenheid, omdat hij ontkende, dat Jezus Christus de tweede persoon is in het goddelijke Wezen. Hun naam Jehovah's Getuigen is ontleend aan de naam van God, die volgens hen ‘Jehovah’ luidt is. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen Jehovah's Getuigen (afgekort JG), verspreid over ruim 107.000 gemeenten in 236 landen (stand 2010).

Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.

De beweging is ontstaan binnen de stroming van het adventisme (advent = aankomst) in de 19e eeuw.

Search for dating site jehova s getuigen:

dating site jehova s getuigen-52

De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating site jehova s getuigen”

  1. Bookmark this page to easily access BFLASHCAM's live cam every time she is online. You can now access Chaturbate with their new, super-short BFLASHCAM is currently offline. It is updated every 2 minutes and anytime BFLASHCAM is performing live on Chaturbate, his/her feed will be displayed full-screen right here.