Hrvacka

Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim.

Stanovnici priobalja su bili poznati po brodograditeljskom i pomorskom umijeću.

Poznati po gradnji brodova i gusarenju bili su Liburni.

Male i brze lađe kojima su plovili zvale su se lembi.

Najvažnija kultura ranog brončanog doba na tlu kontinentalne Hrvatske je vinkovačka kultura, a na tlu južne Hrvatske cetinska kultura.

Obje od njih, na različit način i u različitom obimu nastavljaju tradiciju vučedolske kulture.

Search for Hrvacka:

Hrvacka-16Hrvacka-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Hrvacka”